Odložení plateb

Poplatky za komunální odpad, za psy a další můžete bez obav zaplatit až do konce června 2020. 

Sdělujeme všem poplatníkům

  • místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • místního poplatku ze psů,
  • místního poplatku z pobytu,
  • místního poplatku za užívání veřejného prostranství,

že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice bude Magistrát města Liberec u všech poplatkových povinností k výše vyjmenovaným místním poplatků s datem splatnosti od 1.3.2020 do 30.6.2020 tolerovat úhradu do 30.6.2020.

Nebude vám vyměřována žádná sankce za pozdní úhradu.

Zároveň doporučujeme upřednostňovat bezhotovostní platby převodem z účtu, místo návštěvy pobočky České pošty, apod.


Informace, platby

S odkazem na omezení přístupu občanů do budov magistrátu od 16. března do 24. března 6:00 hod sděluje Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek: 

Získat informace o svém osobním účtu, o způsobu jak provést změny v poplatkové povinnosti nebo jak uhradit místní poplatky za odpad a ze psů, je nadále možné na těchto kontaktech:

e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz a telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226) v časech: pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 16 hod., pátek 8 – 14 hod.

Platby provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem bezhotovostním převodem z účtu, případně prostřednictvím České pošty s. p..

 

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci při správě místních poplatků a toleranci omezeného přístupu na pracoviště magistrátu v období do 24.3.2020.

Nastavení cookies