Seznam členů

Organizace, web

Kontakt

Lukáš Průcha

manažer pracovní skupiny                                 

 

lukas.prucha@clovekvtisni.cz

731 690 480

Člověk v tísni, o.p.s. 

Tatranská 597, 460 07 Liberec 7

www.clovekvtisni.cz

mail@clovekvtisni.cz

Návrat o.p.s.

Široká 304/68, 460 01 Liberec 3

www.opsnavrat.cz 

info@opsnavrat.cz

Bílý kruh bezpečí, poradna v Liberci

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1  

www.bkb.cz

bkb.liberec@bkb.cz

ksp.liberec@bkb.cz

Charita Liberec

Uhlířská 424, 460 01 Liberec 1

www.charitaliberec.cz

azylove.domy@charitaliberec.cz

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Moskevská 27/14, 460 01 Liberec 1,  1. patro

www.cicpraha.org

info@cicpraha.org 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj, Správa uprchlických zařízení MV ČR

Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

icliberec@suz.cz 

Naděje

Valdštejnská 259, 460 14 Liberec

www.nadeje.cz/liberec

ndc.liberec@nadeje.cz

Probační a mediační služba Liberec

nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec

www.pmscr.cz

gfialova@pms.justice.cz

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

www.rozkosbezrizika.cz

liberecko@rozkosbezrizika.cz

Most k naději, z. s.

Felberova 256/11, Liberec, 460 01

www.mostknadeji.eu

Dům na půl cesty:

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

Most k naději, z. s.

Felberova 256/11, Liberec, 460 01

www.mostknadeji.eu

Program sociální prevence:

vedouci.psp@mostknadeji.cz

Romodrom, o. p. s.

Příční 279, 460 07 Liberec 7

www.romodromcz.cz

andreastastna@romodrom.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Libereckého kraje, o. p. s.  

Zahradní  415, 460 01 Liberec

www.czplk.cz

liberec@czplk.cz

 

 

Nastavení cookies