Seznam členů

Organizace, web

Kontakty

PhDr. Jana Horáková                                                 

manažerka pracovní skupiny

j.horakova@fokuslbc.eu

485 163 440, 604 209 619

FOKUS Liberec, o.p.s.                                               

Nezvalova 662/8, 460 15 Liberec 15                         

www.fokusliberec.cz

info@fokusliberec.cz

485 163 440

Sdružení Tulipan, z. s.

Sokolská 113/8, 460 01 Liberec 1

www.sdruzenitulipan.cz

kontakt@sdruzenitulipan.cz

602 448 200

Společnost Dolmen, z. ú.

Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec 5

info@spolecnostdolmen.cz

774 714 737

DH Liberec, o. p. s.

Vlčí vrch 323/54, 460 01 Liberec 15

www.domov-harcov.cz

domov-harcov@volny.cz

482 750 220

Krajská nemocnice Liberec, a. s. - odd.psychiatrie pro dospělé

Husova 357, 460 63 Liberec 1

www.nemlib.cz

nikol.krnacova@nemlib.cz

485 312 242, 724 817 956

ALVALÍDA, z. s.

Hanychovská 743/3, Liberec 7

www.alvalida.wz.cz

alvalida@seznam.cz

739 037 010

Nastavení cookies