Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

 

Projekt: Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

    


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Program: Národní program Životní prostředí (výzva č. 13/2016, Ministerstvo životního prostředí ČR)

Období přípravy projektu: 1. 3. 2017 - 10. 7. 2018
Realizace projektu: 11. 7. 2018 - 27. 9. 2018
Celkové výdaje projektu: max. 1 153 020 Kč

Fáze projektu: udržitelnost

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpora alternativních způsobů dopravy prostřednictvím nákupu 2 osobních automobilů s elektro pohonem.

Aktuality: 

03.10.2018

Město pořizuje elektromobily

Statutární město Liberec převzalo 27. 9. 2018 do užívání dva nové elektromobily značky Volkswagen.
 

Aktuální stav projektu:

12/2018 Došlá dotace 440.000 Kč; předložení Závěrečného vyhodnocení akce
11/2018 Žádost o uvolnění finančních prostředků (dotace 440 000 Kč)
10/2018 Podpis Smlouvy č. 02981721 o poskytnutí podpory ze SFŽP
09/2018 Dodání dvou elektromobilů a ukončení realizace projektu; zahájena udržitelnost projektu
08/2018 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin II.; zrušení zadávacího řízení na dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin; doložení dokladů nezbytných pro podpis Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
07/2018 Uzavření smlouvy s dodavatelem elektromobilů AUTOTREND, spol. s.r.o. (952 910 Kč bez DPH), vypsání ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin II.
06/2018 Zrušení zadávacího řízení na dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin
04/2018 Vyhodnocení zadávacích řízení na dodavatele elektromobilů a dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin
03/2018 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele elektromobilů a dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin
02/2018 Zajištění nezbytných dokumentů pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
01/2018 Příprava zadávacích řízení na dodavatele elektromobilů a automobilu s pohonem CNG
06/2017 Projekt doporučen k financování
05/2017 Žádost je v hodnocení ministerstvem Životního prostředí ČR
03/2017 Příprava a podání projektové žádosti

Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů
e-mail:  kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

Nastavení cookies