Divadlo F. X. Šaldy - snížení energetické náročnosti

 

 

Projekt: Divadlo F.X.Šaldy - modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky

Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Program: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, výzva Ministerstva pro životní prostředí č. 121

O projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu:  27 740 163,00 Kč
Dotace EU (z celkových uznatelných výdajů) 10 149 017,20 Kč
Vlastní zdroje SML (z celkových uznatelných výdajů) 15 223 525,80 Kč

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem 5.1 snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Cíle bude dosaženo realizací následujících aktivit - novými rozvody vytápění,  instalací vzduchotechniky řízeného větrání s rekuperací tepla a postupnou výměnou žárovek za LED.

Úspora energie byla vyčíslena na 367,16 GJ/rok, tj. 13,3% úspora dosavadních nákladů na energie - odpovídá úspoře provozních nákladů ve výši 239 tis. Kč/rok.

Dále má navrhované opatření dopad na snížení emisí CO2 ve výši 39,066 t/rok. 


Aktivity projektu:
•   modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky v historické budově divadla F.X.Šaldy
•   výměna žárovek za LED

 

Harmonogram projektu:
09/2019  ukončení realizace projektu
10/2019  podání žádosti o dotaci

 

Stav projektu: projekt ukončen

Kontakty:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies