05.12.2023

Ošetření stromů při ulici Krejčího a Dobiášova

V ulici Dobiášova a Krejčího v současně době dochází k realizaci komplexních pěstebních opatření u dřevin tvořících izolační zeleň sídliště.

Jedná se o dřeviny vysazené v posledních třiceti letech. V  rámci akce se nyní přistoupilo k ošetření stromů, instalaci bezpečnostních vazeb, ale i ke kácení dřevin, které mají špatnou fyziologickou vitalitu, zdravotní stav a provozní bezpečnost. Tyto dřeviny budou nahrazeny novými stromy, zejména lípami, javory, jeřáby, platany, třešní a hlohem a budou vysazeny i další dřeviny nad rámec povinné výsadby za pokácené jedince.

Z důvodu zlepšení stanovištních podmínek dochází současně u stávajících mladých výsadeb v ulici Dobiášova k provedení půdní injektáže (provzdušnění, doplnění živin a přípravků na podporu mykorhizy) a u nových výsadeb mj. k úplné či částečné výměně půdního substrátu.

V souvislostí s danou akcí odbor ekologie a veřejného prostoru ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací zažádal na tento projekt o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí 2021-2027. Uznatelné náklady činí 85 %.

Nastavení cookies