08.02.2024
Jana Kodymová DiS.

Soutěž Moje město Liberec pro žáky 2. stupně ZŠ

V-klub, který funguje pod Domem dětí a mládeže Větrník, si také letos připravil tradiční soutěž. Ta je určena pro žáky 2. stupně a žáky nižších ročníků gymnázií. Úkoly se plní ve dvojicích a jsou dost různorodé: něco musí žáci najít na internetu, někam musí sami dojít, také mohou natočit video anebo pořídit fotografie či udělat rozhovory.
Více na webu: http://www.vklub-ddmliberec.cz/

 

 

Nastavení cookies