Město Liberec podněcuje veřejné kulturní dění a vyhlašuje novou soutěž „Kulturní počin roku“

Slovem nejlepší lze rozumět počin umělecky nejhodnotnější, ale také zajímavý zapojením nezvyklých aktérů, novátorský, přínosný pro veřejný prostor, odvážný, nejpopulárnější, nejvíce navštívený a podobně,“ upřesnil náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Do soutěže lze přihlásit jakýkoli počin, realizovaný v Liberci v daném kalendářním roce, který je možné zařadit do předem vymezených kategorií z oblasti kultury: divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozice, literární počin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických památek, živé veřejné vystoupení či mediální počin (film, audio, rozhlas, nová média, tisk).

Nominace může vzejít od fyzické i právnické osoby, od pořadatele i konzumenta kulturního počinu, tedy od diváka, návštěvníka, posluchače nebo čtenáře. Jednotlivé nominace přijímá rezort kultury, školství a cestovního ruchu. Nominace lze zasílat po celý kalendářní rok.

„Hodnocení zaslaných návrhů bude probíhat dvoukolovým způsobem,“ popisuje náměstek Langr a dodává: „po celý kalendářní rok budeme individuálně posuzovat každou doručenou nominaci a přidělovat jí body na škále 0 - 100. Prvních deset kandidátů v celkovém pořadí pak budeme hodnotit znovu, a to bez ohledu na počet získaných bodů a původní pořadí.“

A jaká hlediska budeme brát v potaz? Například veřejný dopad kulturního počinu, resp. přínos pro kulturní dění ve městě, inovaci nebo naopak tradici, způsob ztvárnění (realizace), synergické efekty, resp. vazby na další projekty, ale také úroveň propagace a případné další subjektivní aspekty, které každý hodnotitel musí přesně zdůvodnit.

Vyhlášení 1. -10. místa se za účasti vítězů uskuteční v únoru následujícího kalendářního roku v obřadní síni liberecké radnice. Ocenění vítězové na prvních třech místech získají diplom a finanční odměny.

 

 

 

Nastavení cookies