06.11.2023

Město Liberec chystá změny v parkování na sídlištích

Město Liberec si nechává zpracovávat analýzu a návrh parkování na pěti vybraných sídlištích (sídliště Františkov, Staré Pavlovice, Aloisina výšina, Kunratická, Broumovská) v rámci projektu „Studie organizace rezidentního parkování na sídlištích – etapa II“.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření k parkování na sídlištích a rádi bychom vás pozvali na veřejná setkání k tomuto tématu na každém z uvedených sídlišť.

Místa konání budou ve školních jídelnách základních škol, vždy od 17.00 hodin:

  • 31. října – pro lokalitu Staré Pavlovice - ZŠ Vrchlického
  • 6. listopadu – pro lokalitu Aloisina výšina - ZŠ Aloisina výšina
  • 8. listopadu – pro lokalitu Broumovská - ZŠ Broumovská
  • 13. listopadu – pro lokalitu Františkov - ZŠ Švermova
  • 15. listopadu – pro lokalitu Kunratická - ZŠ Aloisina výšina (POZOR! Setkání se bude konat na ZŠ Aloisina výšina, nikoliv na ZŠ Na Výběžku, jak bylo původně oznámeno. Vyšli jsme vstříc vašim požadavkům na změnu místa a podařilo se domluvit termín na této škole. Děkujeme tímto za vstřícnost ZŠ Aloisina výšina, že nám umožní toto setkání ve svých prostorách opět pořádat)

 


Dotazníkové šetření ukončeno, děkujeme za účast.

Nastavení cookies